Начало
01
юни
2019

Изложението е най-голямото събитие в света за производство на електродвигатели и трансформатори и се провежда в Палатата на Берлинския Панаир от 21 до 23 май 2019 г. в Берлин, Германия.
Международни компании производители и доставчици на суровини и консумативи демонстрираха световни новости в областта на енергетиката по време на най-големия международен панаир CWIEME.
„Клъстер за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката”.
Сдружението имаше уникалната възможност да се запознае с последните новости и технически иновации появили се на пазара през изминалата година.
2019-cwieme

Comments are closed.

 • 1

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд за
  регионално развитие
  Инвестираме във вашето
  бъдеще

 • 2

 • 3

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  Развитие на
  конкурентоспособността
  на българската икономика
  2007 - 2013