Начало

събития

25
юни
2014

„Клъстер за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката” посети изложение в Хонг Конг – през 2014 година, с цел запознаване с нов тип продукти,

Още
13
юни
2013

Изложението е най-мащабното и значимо събитие в сферата на Енергетиката, което през последните години се превърна в арена за креативни новости и иновации. В рамките на изложението беше

Още
10
юни
2013

Международни компании производители и доставчици на суровини и консумативи демонстрираха световни новости в областта на енергетиката по време на най-големия международен панаир CWIEME, който се проведе на 04 –

Още
 • 1

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд за
  регионално развитие
  Инвестираме във вашето
  бъдеще

 • 2

 • 3

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  Развитие на
  конкурентоспособността
  на българската икономика
  2007 - 2013