Начало
25
юни
2014

„Клъстер за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката” посети изложение в Хонг Конг – през 2014 година, с цел запознаване с нов тип продукти, позиционирани на Азиатския пазар.

Посещението на голямо, международно Изложение в сърцето на Азия даде възможност на Клъстера да се запознае с един нов тип продукти, позиционирани на Азиатския пазар. Клъстерът имаше възможността да осъществи важни контакти с чужди компании и дори други Клъстери, обмени опит и представи своята дейност и тази на членовете си.

Comments are closed.

 • 1

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд за
  регионално развитие
  Инвестираме във вашето
  бъдеще

 • 2

 • 3

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  Развитие на
  конкурентоспособността
  на българската икономика
  2007 - 2013