Начало
13
юни
2013
DCIM100MEDIA

Изложението е най-мащабното и значимо събитие в сферата на Енергетиката, което през последните години се превърна в арена за креативни новости и иновации.

В рамките на изложението беше направено официалното представяне на Сдружението и неговите най-нови и иновативни разработки в областта на конвенционалните и възобновяеми енергийни източници, техника, услуги и технологии, обхващащи всички аспекти на енергетиката.

ОЧАКВАЙТЕ НИ И НА ИЗЛОЖЕНИЕТО POWERN 2014, 17-19 Mаrch – Cape Town, South Africa.

Comments are closed.

 • 1

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд за
  регионално развитие
  Инвестираме във вашето
  бъдеще

 • 2

 • 3

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  Развитие на
  конкурентоспособността
  на българската икономика
  2007 - 2013