Начало
07
май
2016

хановер

В периода 25-29.04.2016 г. в гр. Хановер, Германия, се проведе най-мащабното техническо изложението в Европа и едно от най-престижните събития в индустриалния сектор в световен мащаб.
Изложението Хановер Месе е център на съвременните технологии и иновации от различни технически области – енергия, индустриална автоматика и роботика, електроника, енергоспестяващи технологии.
„Клъстер за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката“ взе участие и представи продукти, услуги и предстоящи технологични нововъведения на своите членове.

Comments are closed.

 • 1

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд за
  регионално развитие
  Инвестираме във вашето
  бъдеще

 • 2

 • 3

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  Развитие на
  конкурентоспособността
  на българската икономика
  2007 - 2013