Начало
22
май
2013
Screen Shot 2013-05-22 at 5.08.41 PM

Клъстерът за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката се подготвя за представяне със собствен щанд на изложение „Power Gen” 2013 – Виена, в дните 04 – 06 юни.

Изложението е най-мащабното и значимо събитие в сферата на Енергетиката, което през последните години се превърна в арена за креативни новости и иновации. В рамките на изложението ще бъде направено официалното представяне на Сдружението и неговите най-нови и иновативни разработки в областта на конвенционалните и възобновяеми енергийни източници, техника, услуги и технологии, обхващащи всички аспекти на енергетиката.

Comments are closed.

 • 1

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд за
  регионално развитие
  Инвестираме във вашето
  бъдеще

 • 2

 • 3

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  Развитие на
  конкурентоспособността
  на българската икономика
  2007 - 2013