Начало

Продукти и услуги за енергетиката

Клъстерът за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката предлага множество услуги в областта на енергетиката, като:

 • Производствена дейност и ремонт на мощни трансформатори и генератори, високоволтови електродвигатели, инсталиране на резервни части, профилактика на съоръжения и поддръжка;
 • Проектиране;
 • Разработка;
 • Имплементиране и поддръжка на иновативни ИТ решения в областта на енергетиката;
 • Консултантски услуги насочени към компании работещи в енергийния сектор;
 • Разработване на нови технологии за компании в областта на енергетиката с цел намаляване на вредното влияние върху околната среда и енергийна ефективност;
 • Проектиране, строителство и изграждане на специализирани комапании за енергийни компании;
 • Предоставяне на социални, бизнес и икономически връзки.

Comments are closed.

 • 1

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд за
  регионално развитие
  Инвестираме във вашето
  бъдеще

 • 2

 • 3

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  Развитие на
  конкурентоспособността
  на българската икономика
  2007 - 2013