• Header_01
 • Header_02

За нас

Клъстерът е създаден през месец октомври 2012 с предмет на дейност насърчаване, популяризиране и подпомагане на развитието на българските компании в областта на енергетиката, събиране, проучване и популяризиране на добрите производствени практики в сектор енергетика, подпомагане на международното сътрудничество в областта на енергетиката, подпомагане навлизането и използването на иновативни технологии, свързани с опазването на околната среда, подпомагане кооперирането между лицата, работещи в сектор енергетика, подобряване дейностите по опазване на околната среда.
Клъстерът за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката обеденява фирми в различни сфери на дейност, които имат богат опит и изградено ноу-хау, утвърдени на пазара, с експерти в областа, отличаващи се със сериозен професионализъм в областта на енергетиката.

Дейност

Продукти и услуги за енергетиката

Клъстерът предлага множество услуги в областта на енергетиката

Още

Енергийна ефективност

Употребата на енергията е както предизвикателство, така и голяма възможност

Още

Изследователска дейност

Улесняване на достъпа до иновативни разработки, продукти и услуги в областта енергетиката

Още

Консултантски услуги

Предоставяне на социални, бизнес и икономически връзки, консултантска дейност, насочена към инвеститори

Още

Новини

Можете да станете член като кандидатствате с попълненамолба за асоциирано членство
  Приложение № 1 - Информация относно политиките за личните данни

Comments are closed.

 • 1

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд за
  регионално развитие
  Инвестираме във вашето
  бъдеще

 • 2

 • 3

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  Развитие на
  конкурентоспособността
  на българската икономика
  2007 - 2013